ADMINISTRATIA STRAZILOR
 


0800.800.882 Dispecerat de Urgenta

   
Tel: 021.315.12.19
  027.315.20.15
Fax: 021.313.81.70


Str. Domnita Ancuta, nr. 1 sector 1Comunicate:

Organigramă 2010

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                     ANEXA 1    
      La H.C.G.M.B. nr. ________/_________  
         
      ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI      
  ORGANIGRAMA  
 
  DIRECTOR  
   
                                                                                                             
                       
    DIRECTOR ADJUNCT     DIRECTOR ADJUNCT     DIRECTOR ADJUNCT TEHNIC     DIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC     DIRECTOR ADJUNCT
    1     2             3
  SERVICIUL RESURSE UMANE                      
    SERVICIUL STRATEGIE PLANIFICARE SI URMARIRE RETELE STRADALE     SERVICIUL SISTEMATIZARE SI URMARIRE REGLEMENTARI CIRCULATIE           SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE BUGET     COMPARTIMENT INSPECTIE CONTROL
                     
  SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS                        
                  SERVICIUL INVESTITII ACHIZITII PUBLICE URMARIRE CONTRACTE SI GESTIUNI     COMPARTIMENT RELATII INTERNATIONALE DATA-ROOM
                     
  SERVICIUL RELATII PUBLICE SI SECRETARIAT   SERVICIUL STRATEGIE PLANIFICARE SI URMARIRE PODURI SI PASAJE RUTIERE     SERVICIUL CENTRU DE CONTROL AL TRAFICULUI            
                   
                   
                   
        SERVICIUL ADMINISTRARE DOTARI PROPRII, UTILITATI, FUNCTIONARE INTERNA SI AFISAJ            
  BIROUL I.T   SERVICIUL AVIZARE SI URMARIRE LUCRARI TEHNICO-EDILITARE                
                   
                     
  COMPARTIMENT PROTECTIA SI SANATATEA MUNCII                
           
                                                 
                     
  COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN   SERVICIUL INTRETINERE DRUMURI SI UTILAJ TRANSPORT   SERVICIUL INTRETINERE PODURI SI PASAJE RUTIERE   SERVICIUL INTRETINERE SISTEME DE CIRCULATIE       SERVICIUL EXPLOATARE PARCAJE
             
           
     
  Total posturi: 490  
    din care:  
    - conducere: 32*  
    *(22+10 sefi formatie muncitori)

Organigramă 2010 - Descarcă